จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ พศจ.สุพรรณบุรี ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ณ วัดเขาดิน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี พศจ.สุพรรณบุรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามการขอเบิกเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ วัดกุ่มโคก อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี พศจ.สุพรรณบุรี ร่วมพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดบ่อกรุ ตำบลบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี พศจ.สุพรรณบุรี เข้าร่วมการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) ประจำปี ๒๕๖๗ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมขุนแผน ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 815,938