แบบคำขออนุญาตเชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ไปประดับหรือประดิษฐานบนสิ่งปลูกสร้างของวัด

หลักเกณฑ์การพิจารณาการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

          ภาพตัวอย่างการเชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ไปประดับพระบรมฉายาลักษณ์ และคำถวายพระพรชัยมงคล และหลักเกณฑ์การพิจารณาการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗


  หลักเกณฑ์การพิจารณาการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ฯ 


ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ-สิ่งปลูกสร้างของวัด.pdf |
docx แบบคำขออนุญาตเชิญตราสัญลักษณ์.docx |
docx หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ-สิ่งปลูกสร้างของวัด.docx |
pdf รายการสิ่งของที่ไม่สมควรเชิญตราสัญลักษณ์.pdf |

image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 815,938