ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวจันทิรา เคหะนาค ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายวีระศักดิ์ แสนนาม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์, นางสาวสุดธิดา ธัญรัตนศรีสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและกิจการพิเศษ, ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 816,147