กราบสักการะ พระครูธรรมสารรักษา รองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวจันทิรา เคหะนาค ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายวีระศักดิ์ แสนนาม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ และนางสาวสุดธิดา ธัญรัตนศรีสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ เข้ากราบสักการะ พระครูธรรมสารรักษา รองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าอาวาสวัดบรรหารแจ่มใส เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ณ วัดบรรหารแจ่มใส ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

 


image รูปภาพ
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 815,938