ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง นางปภัสสรา ณัฐสัมปทา ขอรับเช่าสืบแทนที่ดินวัดสวนสัก (ร้าง) ตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง นางปภัสสรา ณัฐสัมปทา ขอรับเช่าสืบแทนที่ดินวัดสวนสัก (ร้าง) ตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี

สามารถติดตามข่าวสารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ที่

FB: www.facebook.com/spbonab

Website : spb.onab.go.th


ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf IMG321.pdf |

image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 816,052