ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและกำหนดแนวทางการประกวด "หมู๋บ้านคนดีศรีสุพรรณ" ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวจันทิรา เคหะนาค ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและกำหนดแนวทางการประกวด "หมู๋บ้านคนดีศรีสุพรรณ" ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมีนายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมขุนช้าง ชั้น ๓ (ด้านหลัง) ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

โทร./โทรสาร. ๐๓๕-๕๓๖๐๘๓-๕

Email : spb@onab.go.th

Website : spb.onab.go.th

Facebook : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 815,938