วิธีปฏิบัติของชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนาหรือปฏิบัติธรรมในราชอาณาจักรไทย
29/07/2563 | 74,943
 
 

 

ชื่อผู้แต่ง
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
6/08/2563
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 815,885