การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕

การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำคำสั่งระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยประชาชนสามารถติดต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรีหรือยื่นคำขอใช้บริการ ผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
Email : Spb@onab.go.th
Website : spb.onab.go.th
FB: www.facebook.com/spbonab


image รูปภาพ
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf คำสั่ง พศจ ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์.pdf |
pdf ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด .pdf |

image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 815,938