ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวจันทิรา เคหะนาค ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

โทร./โทรสาร. ๐๓๕-๕๓๖๐๘๓-๕

Email : Spb@onab.go.th

Website : spb.onab.go.th

FB: www.facebook.com/spbonab


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 816,052