สปอตสวิทยุ วันวิสาขบูชา ปี ๒๕๖๕

สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๕ เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว และสังคม 


image วิดีโอ

image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 815,938