ผู้ว่าฯ ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา

26 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป พร้อมด้วย นางนภัสสร สุวรรณประทีป ประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดสุพรรณบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมกันถวายผ้าห่มหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จากนั้นร่วม พิธีเวียนเทียนรอบวิหารหลวงพ่อโต เนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี 2564 โดยมีมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 มีการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล และเว้นระยะห่าง
วันวิสาขบูชา นับว่าเป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา สำหรับชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก เป็นวันหยุดราชการในหลายๆ ประเทศ อีกทั้งยังเป็นวันสำคัญในระดับนานาชาติตามข้อมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์ ได้แก่ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธโคดม ซึ่งทั้ง 3 เหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นตรงกัน ณ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ (ต่างปีกัน) ชาวพุทธจึงถือว่าเป็นวันที่รวมการเกิดเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ยิ่ง และเรียกการบูชาในวันนี้ว่า วิสาขบูชา ย่อมาจาก วิสาขปุรณมีบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ

 


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 19,995