ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ วัดอาน (ร้าง) อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ น. นางสาวจันทิรา เคหะนาค ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายประสาธน์ กัลย์จารึก นักวิชาการศาสนาชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE กำหนดรับเสด็จบันทึกรายการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว เผยแพร่ทาง Fanpage และ Youtube : TO BE NUMBER ONE CHANEL ในวันอาทิตย์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ ในพื้นที่อำเภอบางปลาม้า และอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ณ วัดอาน (ร้าง) อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

โทร./โทรสาร. ๐๓๕-๕๓๖๐๘๓-๕

Email : [email protected]

Website : spb.onab.go.th

FB: www.facebook.com/spbonab


image รูปภาพ
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 186,912