ตักบาตรทางน้ำ “นาวาภิกขาจาร”

วันนี้ (๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ) นางสาวจันทิรา เคหะนาค ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมตักบาตรทางน้ำ “นาวาภิกขาจาร” ตามโครงการท่องเที่ยววิถีพุทธ โดยคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน จัดให้มีกิจกรรมตักบาตรทางน้ำ เพื่อย้อนวิถีชีวิตของคนลุ่มน้ำท่าจีน  อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ใกล้ชิดกับวัด ทุกวันเสาร์ และอาทิตย์ เวลา ๐๗.๐๐ น ณ บริเวณศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยจังหวัดสุพรรณบุรี  ด้านหลังวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  

โทร./โทรสาร. ๐๓๕-๕๓๖๐๘๔-๕

อีเมล์ : [email protected]

Website : spb.onab.go.th

Facebook : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 78,819