พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และมอบประกาศนียบัตร ประโยค ๑ - ๒ แก่พระภิกษุสามเณร เขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง (เว้นกรุงเทพมหานคร)

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชาให้ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ เป็นประธานพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และมอบประกาศนียบัตรประโยค ๑-๒ แก่พระภิกษุสามเณร ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง (เว้นกรุงเทพมหานคร) โดยนายสิปป์บวร  แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลางร่วมพิธี 

ในการนี้ นางสาวจันทิรา  เคหะนาค ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนางสาวสุดธิดา  ธัญรัตนศรีสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ  ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย 

บัญชีรายนามพระภิกษุสามเณร ที่เข้ารับการทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค บัญชีรายนาม

โทร./โทรสาร. ๐๓๕-๕๓๖๐๘๔-๕

อีเมล์ : [email protected]

Website : spb.onab.go.th

Facebook : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี

ภาพ/ข่าว : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 78,739