ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “เยาวชนคนดีศรีสุพรรณ ภายใต้โครงการ คนดีศรีสุพรรณ”

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวจันทิรา เคหะนาค ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายวีระศักดิ์ แสนนาม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “เยาวชนคนดีศรีสุพรรณ ภายใต้โครงการ คนดีศรีสุพรรณ” กิจกรรมย่อยที่ ๒ การจัดอบรมการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๑๑ ประการ (ครู ก.) โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องเลิศธานีคอนเวนชั่นฮอล์ โรงแรมเลิศธานี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

โทร./โทรสาร. ๐๓๕-๕๓๖๐๘๓-๕

Email : [email protected]

Website : spb.onab.go.th

Facebook : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 78,884