กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ จังหวัดสุพรรณบุรีจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม 

เวลา ๐๗.๓๐ น. พิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีพระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนางนภัสสร สุวรรณประทีป ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และประชาชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร(ข้าวสารอาหารแห้ง) ถวายพระราชกุศล โดยพระสงฆ์สามเณร ออกรับบิณฑบาต ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี  โดยนายธีรเดช  จันทรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมปฏิบัติงานศาสนพิธีในครั้งนี้

เวลา ๐๘.๑๕ น.  นายธีรเดช  จันทรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนางสาวสุดธิดา ธัญรัตนศรีสกุล นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

ภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 62,131