พศจ.สุพรรณบุรี รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง การศึกษาแนวทางการส่งเสริมและยกระดับความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนต่อวัดในพระพุทธศาสนา (วัดสีขาว : วัดแห่งศรัทธาของประชาชน)

วันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาวจันทิรา เคหะนาค ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ถวายรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง การศึกษาแนวทางการส่งเสริมและยกระดับความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนต่อวัดในพระพุทธศาสนา (วัดสีขาว : วัดแห่งศรัทธาของประชาชน) แด่พระปลัด จักรกฤษ ปภสฺสโร เลขานุการเจ้าคณะอำเภอหนองหญ้าไซ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อการส่งเสริมและพัฒนากิจการพระพุทธศาสนาต่อไป  ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี 

ข่าว : กลุ่มอำนวยการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี

สามารถติดตามข่าวสารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ที่

FB: www.facebook.com/spbonab

Website : spb.onab.go.th

 

Website : spb.onab.go.th


image รูปภาพ
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 815,938