พศจ.สุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมเจ้าของที่ดินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณสนามชัย - โพธิ์พระยา ณ ห้องประชุมขุนแผน ชั้น ๔ (ด้านหลัง) ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

วันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวจันทิรา เคหะนาค ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นางสาวพัฒน์นรี ปุยขาว นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเจ้าของที่ดินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณสนามชัย - โพธิ์พระยา เพื่อรับทราบความคืบหน้าของโครงการจัดรูปที่ดินฯ และการดำเนินการสำรวจแปลงกรรมสิทธิ์ผู้ถือครองที่ดินรายแปลงในโครงการจัดรูปที่ดินฯ ณ ห้องประชุมขุนแผน ชั้น ๔ (ด้านหลัง) ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายสุวิทย์ พลเสน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุม

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี

สามารถติดตามข่าวสารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ที่

FB: www.facebook.com/spbonab

Website : spb.onab.go.th


image รูปภาพ
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 816,052