พศจ.สุพรรณบุรี นำแผ่นชนวนสำหรับจารอักขระถวายพระครูสุวรรณธรรมานุยุต เจ้าอาวาสวัดลำพันบอง เพื่อจารอักขระและอธิษฐานจิต เพื่อนำไปจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นอนุสรณ์ ๑๕๑ ปี แห่งการมรณภาพเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางสาวจันทิรา เคหะนาค ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ นำแผ่นชนวนสำหรับจารอักขระถวายพระครูสุวรรณธรรมานุยุต เจ้าอาวาสวัดลำพันบอง เพื่อจารอักขระและอธิษฐานจิต เพื่อนำไปจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นอนุสรณ์ ๑๕๑ ปี แห่งการมรณภาพเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติ และสงเคราะห์พระภิกษุ-สามเณรอาพาธ ทั้งนี้ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับความเมตตานุเคราะห์จากพระเถรานุเถระในการจารอักขระและอธิษฐานจิต จำนวน ๕ รูป ประกอบด้วย
๑. พระธรรมพุทธิมงคล ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๔ เจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
๒. พระครูสุนันทโชติ ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลสระแก้ว - สนามคลี เจ้าอาวาสวัดพุทธมงคล
๓. พระครูสิริวรธรรมาภินันท์ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสุพรรณบุรี เจ้าอาวาสวัดมะนาว
๔. พระครูสุวรรณธรรมาภิมณฑ์ เจ้าคณะตำบลสวนแตง เจ้าอาวาสวัดศรีสันต์มณฑาราม
๕. พระครูสุวรรณธรรมานุยุต เจ้าอาวาสวัดลำพันบอง

โทร./โทรสาร. ๐๓๕-๕๓๖๐๘๓-๕
Email : [email protected]
Website : spb.onab.go.th
FB: www.facebook.com/spbonab


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 186,907