ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในการจัดพิธีเปิดพุทธมณฑลจังหวัดสุพรรณบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวจันทิรา เคหะนาค ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในการจัดพิธีเปิดพุทธมณฑลจังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอารยธรรมทวารวดี สถานที่ประกอบกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และเป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชน/ผู้ที่สนใจทางพระพุทธศาสนา ณ พุทธมณฑลจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

โทร./โทรสาร. ๐๓๕-๕๓๖๐๘๓-๕

Email : [email protected]

Website : spb.onab.go.th

FB: www.facebook.com/spbonab


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 186,920