ประชุมคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระดับหมู่บ้าน ระยะที่สาม

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวจันทิรา เคหะนาค ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนางสาวสุดธิดา ธัญรัตนศรีสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระดับหมู่บ้าน ระยะที่สาม โดยมีพระครูโกมุทสุวรรณาภรณ์ เจ้าคณะตำบลบ่อกรุ เจ้าอาวาสวัดบ่อกรุ  เป็นประธานการประชุมฯ ณ วัดบ่อกรุ ตำบลบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

โทร./โทรสาร. ๐๓๕-๕๓๖๐๘๓-๕

Email : [email protected]

Website : spb.onab.go.th

FB: www.facebook.com/spbonab


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 97,314