ร่วมพิธีเปิดป้ายฉลองศาลาการเปรียญ วัดจำปี ตำบลสนามคลี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวจันทิรา เคหะนาค ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี  ร่วมพิธีเปิดป้ายฉลองศาลาการเปรียญ วัดจำปี โดยมีพระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี ณ วัดจำปี ตำบลสนามคลี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

โทร./โทรสาร. ๐๓๕-๕๓๖๐๘๓-๕

Email : [email protected]

Website : spb.onab.go.th

FB: www.facebook.com/spbonab


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 97,322