ร่วมพิธีอ่านตราตั้งเจ้าคณะอำเภอด่านช้าง ณ อุโบสถวัดหนองมะค่าโมง ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. นางสาวจันทิรา เคหะนาค ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายวีระศักดิ์ แสนนาม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีอ่านตราตั้งเจ้าคณะอำเภอด่านช้าง ณ อุโบสถวัดหนองมะค่าโมง ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีพระครูธรรมสารรักษา รองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าอาวาสวัดบรรหารแจ่มใส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ในการนี้ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้อ่านตราตั้งเจ้าคณะอำเภอ ที่ ๔/๒๕๖๕ แต่งตั้งให้ พระครูคชเขตบุรารักษ์ (คมสัน) ฉายา คุเณสโน อายุ ๔๓ พรรษา ๒๒ วิทยฐานะ น.ธ.เอก ,ป.ธ.๓ ,ศษ.บ. วัดหนองมะค่าโมง ตำบลหนองมะค่าโมง เขต ๒ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ปัจจุบันมีตำแหน่งในทางปกครองคณะสงฆ์ เป็นเจ้าอาวาสวัดหนองมะค่าโมง และรองเจ้าคณะอำเภอด่านช้าง ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะอำเภอด่านช้าง แต่งตั้ง ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าคณะภาค ๑๔ 

ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามที่รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขประกาศอย่างเคร่งครัด

โทร./โทรสาร. ๐๓๕-๕๓๖๐๘๓-๕

Email : [email protected]

Website : spb.onab.go.th

FB: www.facebook.com/spbonab


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 78,889