ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี และเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เพื่อรังวัดสอบเขตที่ดินวัดพระจีน (ร้าง) ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

วันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธีรเดช จันทรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นางสาวพัฒน์นรี ปุยขาว นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนางสาวจิตรวรรณ มณเฑียร นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี และเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เพื่อรังวัดสอบเขตที่ดินวัดพระจีน (ร้าง) ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 62,159