ร่วมพิธีทำบุญครบรอบวันมรณภาพหลวงพ่อโบ้ย ณ วัดมะนาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธีรเดช จันทรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญครบรอบวันมรณภาพหลวงพ่อโบ้ย ณ วัดมะนาว ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยพระครูสิริวรธรรมาภินันท์ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสุพรรณบุรี เจ้าอาวาสวัดมะนาวร่วมกับศิษยานุศิษย์จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  และได้รับความเมตตาจากพระธรรมพุทธิมงคล ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๔ เจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร และพระเทพศาสนาภิบาล เจ้าคณะภาค ๑๔ เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

ประวัติหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว
หลวงพ่อโบ้ย เป็นพระเกจิชื่อดังของจังหวัดสุพรรณบุรี เกิดเมื่อปี พ.ศ.๒๔๓๔ อุปสมบท เมื่อปี พ.ศ.๒๔๕๔ ณ วัดมะนาว ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ท่านศึกษาด้านพระธรรมวินัยทั้งภาษาบาลีและภาษาขอมจนแตกฉาน เมื่อครบ ๓ พรรษา ท่านเดินทางเข้ากรุงเทพ เพื่อศึกษาด้านพระธรรมวินัยที่วัดชีปะขาวหรือวัดศรีสุดาราม จังหวัดธนบุรี ในสมัยนั้น และด้านวิปัสสนากรรมฐานและสมถกรรมฐานที่วัดอัมรินทร์โฆสิตาราม นอกจากนี้ ท่านยังฝากตัวเป็นศิษย์ศึกษากับหลวงพ่อปานที่วัดบางนมโคเป็นเวลา ๑ ปี ก่อนจะเดินทางกลับมาจำพรรษาที่วัดมะนาวในราวปี พ.ศ. ๒๔๖๗ หลวงพ่อโบ้ยท่านเป็นพระภิกษุที่ปฏิบัติพุทธกิจเพื่อศาสนาอย่างแท้จริง มีความสมถะ ปฏิปทาของท่านคือ มุ่งเน้นเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาเป็นที่ตั้ง และช่วยเหลือผู้คนโดยไม่รับผลตอบแทนใดๆ ท่านมรณภาพในปี พ.ศ. ๒๕๐๘ ท่ามกลางความเศร้าโศกของพุทธศาสนิกชนที่เคารพศรัทธา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 34,201