ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวีระศักดิ์ แสนนาม นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 78,801