ร่วมเก็บขยะบริเวณศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี กับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรีและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำวันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

วันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๓๐ น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมเก็บขยะบริเวณศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี กับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรีและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี

โทร./โทรสาร. ๐๓๕-๕๓๖๐๘๓-๕

Email : [email protected]

Website : spb.onab.go.th

FB: www.facebook.com/spbonab


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 186,873