ร่วมงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๕ ภายใต้หัวข้อ "Youth Power Can Do : พลังเยาวชน พลังธรรมชาติ"

วันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสาวจันทิรา เคหะนาค ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายวีระศักดิ์ แสนนาม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ และนางสาวชนิดาภา พวงสุวรรณ์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๕ ภายใต้หัวข้อ "Youth Power Can Do : พลังเยาวชน พลังธรรมชาติ" โดยมีนายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 

โทร./โทรสาร. ๐๓๕-๕๓๖๐๘๓-๕

Email : [email protected]

Website : spb.onab.go.th

FB: www.facebook.com/spbonab


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 186,894