ตักบาตรทางน้ำ “นาวาภิกขาจาร” ประจำวันเสาร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

วันเสาร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางสาวจันทิรา เคหะนาค ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมตักบาตรทางน้ำ “นาวาภิกขาจาร” ตามโครงการท่องเที่ยววิถีพุทธ โดยคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน จัดให้มีกิจกรรมตักบาตรทางน้ำ เพื่อย้อนวิถีชีวิตของคนลุ่มน้ำท่าจีน  อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ใกล้ชิดกับวัด ทุกวันเสาร์ และอาทิตย์ เวลา ๐๗.๐๐ น ณ บริเวณศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยจังหวัดสุพรรณบุรี ด้านหลังวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  

โทร./โทรสาร. ๐๓๕-๕๓๖๐๘๓-๕

Email : [email protected]

Website : spb.onab.go.th

FB: www.facebook.com/spbonab


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 186,933