พิธีวางศิลาฤกษ์ อุโบสถ วัดโคกหม้อ สุวรรณประทีป ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายวีระศักดิ์ แสนนาม นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ อุโบสถ วัดโคกหม้อ สุวรรณประทีป โดยมีพระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าอาวาสวัดดอนเจดีย์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระราชรัตนสุนทร (วินัย ธมฺมานนฺโท ป.ธ.๕) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ เจิมแผ่นศิลาฤกษ์, ประพรมน้ำพุทธมนต์ และนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ วัดโคกหม้อ สุวรรณประทีป ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 62,161