ลงพื้นที่เพื่อติดตามการขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด ณ วัดโคกสำโรง ตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และวัดบางเลน ตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ นายธีรเดช จันทรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายวีระศักดิ์ แสนนาม ผู้อำนายกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ และนางสาวสุดธิดา ธัญรัตน์ศรีสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ พร้อมคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่เพื่อติดตามการขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด ณ วัดโคกสำโรง ตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และวัดบางเลน ตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 78,864