ร่วมประชุมหารือการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม MC ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวจันทิรา เคหะนาค ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายวสันต์พรรษ ประสิทธิวงษ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมประชุมหารือการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม MC ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายปรีชา  ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุม

โทร./โทรสาร. ๐๓๕-๕๓๖๐๘๓-๕

Email : [email protected]

Website : spb.onab.go.th

FB: www.facebook.com/spbonab


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 186,854