กิจกรรม “รวมพลคนสุพรรณ ร่วมต้านยาเสพติด” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ของจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๕ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางสาวจันทิรา เคหะนาค ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในกิจกรรม “รวมพลคนสุพรรณ ร่วมต้านยาเสพติด” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ของจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๕ จากบริเวณหน้าอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชจนถึงวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี เพื่อยืนยันเจตนารมย์ที่จะร่วมกับประชาคมโลกต่อต้านยาเสพติดทุกรูปแบบ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดและนำขบวนพาเหรด พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE นักเรียน นักศึกษา ร่วมเดินรณรงค์ เพื่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการต่อต้านยาเสพติด ตลอดจนสร้างจิตสำนึกให้มีความตระหนักถึงความสำคัญในการเข้ามาเป็นกำลังสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืน และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน)

โทร./โทรสาร. ๐๓๕-๕๓๖๐๘๓-๕

Email : [email protected]

Website : spb.onab.go.th

FB: www.facebook.com/spbonab


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 78,792