โครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดสุพรรณบุรี

วันนี้ (วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕) จังหวัดสุพรรณบุรี โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนางสาวจันทิรา เคหะนาค ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ  ณ วัดสามชุก ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้อนุมัติโครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัด ดำเนินการจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป ร่วมกับคณะสงฆ์และสถานศึกษาในจังหวัด มีกลุ่มเป้าหมายจังหวัดละ ๕๐ คน ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี และสถานศึกษาได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการฯ ในวันจันทร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ วัดสามชุก ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี โดยได้รับความอนุเคราะห์จากพระครูสุวรรณวิจิตร เจ้าอาวาสวัดสามชุก และความร่วมมือจากโรงเรียนสามชุก ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี จัดอบรมปฏิบัติธรรมนักเรียน ระดับชั้น ป.๕/ป.๖ จำนวน ๖๗ คน โดยการอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามที่รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขประกาศอย่างเคร่งครัด 

โทร./โทรสาร. ๐๓๕-๕๓๖๐๘๓-๕

Email : [email protected]

Website : Spb.onab.go.th

FB : www.facebook.com.spbonab


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 78,884