ร่วมพิธีรับตราตั้งเจ้าคณะตำบลศาลาขาว ณ วัดการ้อง ตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ นางสาวจันทิรา เคหะนาค ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายวีระศักดิ์ แสนนาม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์, นางสาวสุดธิดา ธัญรัตนศรีสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีรับตราตั้งเจ้าคณะตำบลศาลาขาว ณ วัดการ้อง ตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีพระครูวิบูลเจติยานุรักษ์, ดร. เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าอาวาสวัดดอนเจดีย์ เป็นประธานมอบคำสั่งแต่งตั้งเจ้าคณะตำบลศาลาขาว แต่งตั้งให้ พระปลัด เขตขันฑ์ ฉายา อิสฺสโร อายุ ๓๘ พรรษา ๑๘ วิทยฐานะ น.ธ.เอก, ประโยค ๑-๒, ป.บส., พธ.ม วัดการ้อง ตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลศาลาขาว ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 

โทร./โทรสาร. ๐๓๕-๕๓๖๐๘๓-๕

Email : [email protected]

Website : spb.onab.go.th

Facebook : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี

 


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 78,784