ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โครงการประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดอ่างทอง

วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวีระศักดิ์ แสนนาม นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมต้อนรับ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โครงการประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดอ่างทอง ณ หอประชุมสงฆ์จังหวัดอ่างทอง วัดอ่างทองวรวิหาร ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

ด้วยคณะสงฆ์จังหวัดอ่างทองจัดการประชุมสัมนาพระสังฆาธิการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดอ่างทอง ระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล พระอุปัชฌาย์ และพระเลขานุการ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดอ่างทอง ภาค ๒ ณ หอประชุมสงฆ์จังหวัดอ่างทอง วัดอ่างทองวรวิหาร อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง โดย พระธรรมโพธิมงคล เจ้าคณะภาค ๒ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมและให้โอวาท บรรยายพิเศษ โดย พระราชธีราภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๒ และในช่วงบ่ายบรรยายพิเศษ โดย นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และบรรยายพิเศษ จาก นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี จังหวัดอยุธยา จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมประชุมและต้อนรับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในครั้งนี้ 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 78,878