สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี

ประชุมเตรียมการรักษาความปลอดภัย นายกรัฐมนตรี
วันพุธที่ 13 กันยายน 2017 เวลา 06:52

เมื่อวันที่  ๑๒  กันยายน  ๒๕๖๐  เวลา  ๑๔.๐๐ น.  นางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนางสาวจันทิรา  เคหะนาค  นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ  เข้าร่วมประชุมเตรียมการรักษาความปลอดภัย นายกรัฐมนตรี  ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยมี นาย เสถียรพงศ์  มากศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน

 
โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
วันอังคารที่ 12 กันยายน 2017 เวลา 04:37

เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สามารถบริหารจัดการศึกษา สนับสนุนการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ทั่วประเทศ ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และนักวิชาการศาสนศึกษาประจำกลุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด จำนวน ๖๔ จังหวัด รวมทั้งสิ้น ๕๐๑ รูป/คน เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ

ภาพกิจกรรม

 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
วันศุกร์ที่ 08 กันยายน 2017 เวลา 07:52

เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ นางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายธนเสฏ สุชามาลาวงษ์ หัวหน้า สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมครั้งนี้จำนวน ๑๗๗ คน ณ ห้องประชุมโรงแรมสองพันบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

ภาพกิจกรรม

 
พระราชทานวิสุงคามสีมา ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐
วันศุกร์ที่ 08 กันยายน 2017 เวลา 07:50

เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินเขต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีมอบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมา เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ และถวายการต้อนรับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดไร่ขิง ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม การจัดพิธีประทานประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ในครั้งนี้ มีวัดในจังหวัดสุพรรณบุรีที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา งวดที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๓ วัด ได้แก่วัดไผ่แอกสามัคคี อ.อู่ทอง, วัดคอกวัว อ.อู่ทอง, วัดหลวง อ.อู่ทอง และงวดที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๑ วัด ได้แก่วัดลุ่มบัว อ.เมืองฯ


 
เทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๐
วันศุกร์ที่ 08 กันยายน 2017 เวลา 07:48

เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ นางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมงานเทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๐ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และเป็นผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มอบของที่ระลึกให้แก่เจ้าภาพกัณฑ์ ณ หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม

ภาพกิจกรรม

 
ร่วมงานทำบุญอายุวัฒนมงคล 68 ปี พระธรรมโพธิมงคล
วันจันทร์ที่ 05 กันยายน 2016 เวลา 03:16

เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ นางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
สุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมงานทำบุญอายุวัฒนมงคล ๖๘ ปี พระธรรมโพธิมงคล (สมควร ปิยสีโล ป.ธ.๙)
เจ้าคณะภาค ๑๔ เจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี ณ ศาลา ภปร. วัดนิมมานรดี กรุงเทพฯ

ภาพกิจกรรม

 
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
วันจันทร์ที่ 31 กรกฏาคม 2017 เวลา 07:46

เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐..๐๐ น. นางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมขุนแผน ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ปฏิทินปฏิบัติงาน

พฤษภาคม 2018
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ลิงค์อื่น ๆ


ผู้ว่าราชการจังหวัด

 

นายนิมิต วันไชยธนวงศ์

ผอ.พศจ.สุพรรณบุรี

นายณัฐสิทธิ์  วงค์ตลาด

หมู่บ้านรักษาศีล ๕

แจ้งภัยพระพุทธศาสนา

รับเรื่อง/แจ้งภัย

โทร ๐๓๕๕๓๖๐๘๓-๔ กด ๐

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 104 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday863
mod_vvisit_counterYesterday528
mod_vvisit_counterThis week4142
mod_vvisit_counterLast week2118
mod_vvisit_counterThis month13807
mod_vvisit_counterLast month5932
mod_vvisit_counterAll days665354

เรามี: 40 บุคคลทั่วไป, 4 bots ออนไลน์
Your IP: 103.55.142.142
 , 
Today: พ.ค. 25, 2018