สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี

มีวินัย ใฝ่สุจริต มีความคิด จิตอาสา น้อมนำพาหลักพอเพียง พร้อมเคียงข้างในหลักธรรม
โครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ ณ วิหารหลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยพระธรรมพุทธิมงคล ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี, พระครูศรีอรรถศาสก์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร บรรยายธรรม นายนิมิตวันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศาสนิกชน และนายณัฐสิทธิ์ วงค์ตลาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมฯ ครั้งนี้

ภาพกิจกรรม


 
วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2017 เวลา 02:56

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยมีพระครูศรีปริยัตยานุศาสก์ เจ้าคณะอำเภอเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายนิมิตวัน ไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนางจุฬารัตน์ วันไชยธนวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา ประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรีและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี นำโดยนายณัฐสิทธิ์ วงค์ตลาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีฯ ณ ศาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ภาพกิจกรรม

 
วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2017 เวลา 03:05

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายณัฐสิทธิ์ วงค์ตลาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมคณะสงฆ์ระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และเลขานุการ ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ ๑๔๓/๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ โดยพระธรรมโพธิมงคล เจ้าคณะภาค ๑๔ วัดนิมมานรดี เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ศาลามหาเถรคันถ่อง วัดดอนเจดีย์ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ภาพกิจกรรม

 
วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2017 เวลา 03:04

เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. .สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดำเนินการคัดเลือกพระสงฆ์ สามเณร และบุคลากรผู้สนับสนุนงานด้านพระพุทธศาสนา เดินทางไปศึกษาดูงาน และสักการะสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ สาธารณรัฐอินเดียและสหพันธรัฐประชาธิปไตยเนปาล และสักการะศาสนสถาน ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยพระราชปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายพระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอดอนเจดีย์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี

 
วันศุกร์ที่ 08 ธันวาคม 2017 เวลา 03:55

 

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายณัฐสิทธิ์ วงค์ตลาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อตรวจสอบสถิติข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลรายบุคคล (e-citizen) ของโรงเรียน ให้ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน โดยจังหวัดสุพรรณบุรี มีโรงเรียนดังกล่าวจำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดสองพี่น้อง และวัดหนองพันเทา อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

 
วันพฤหัสบดีที่ 07 ธันวาคม 2017 เวลา 01:59

 

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายณัฐสิทธิ์ วงค์ตลาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยมีพระราชปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานฝ่ายสงฆ์ นายนิมิตวันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนางจุฬารัตน์ วันไชยธนวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ บริเวณถนนพระพันวษา ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ภาพกิจกรรม

 
วันจันทร์ที่ 04 ธันวาคม 2017 เวลา 01:57

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2560 เวลา 19.00 น. นายณัฐสิทธิ์ วงค์ตลาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศล นางตอง สอดสี โยมมารดาพระเดชพระคุณ พระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองบาลีสนามหลวง และเจ้าคณะภาค 5 ณ ศาลารัชมงคลรังษี วัดเกาะ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ปฏิทินปฏิบัติงาน

พฤศจิกายน 2018
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ลิงค์อื่น ๆ

ซื้่อสิทธิ์ขายเสียง

หัวหน้าพาโกง

โกงข้อสอบ


ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายนิมิต วันไชยธนวงศ์

พิธีเวียนเทียนวันวิสาขบูชา

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกประจำปี ๒๕๖๑ ณ หน้าผาแกะสลักพระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ อำเภออู่ทอง โดยเวียนเทียนโลดอุโมงค์รอบองค์พระ งดงามตระการตามาก คลิกชมวีดิทัศน์

แจ้งภัยพระพุทธศาสนา

รับเรื่อง/แจ้งภัย

โทร ๐๓๕๕๓๖๐๘๓-๔ กด ๐

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 177 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

หมู่บ้านรักษาศีล ๕

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1071
mod_vvisit_counterYesterday1886
mod_vvisit_counterThis week4679
mod_vvisit_counterLast week14061
mod_vvisit_counterThis month32713
mod_vvisit_counterLast month51858
mod_vvisit_counterAll days904119

เรามี: 18 บุคคลทั่วไป, 4 bots ออนไลน์
Your IP: 103.55.140.142
 , 
Today: พ.ย. 20, 2018