สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ ประจำเดือนกันยายน
วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2017 เวลา 01:53

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐..๐๐ น. นางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมขุนแผน ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี โดยประชาสัมพันธ์โครงการอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในโอกาสวันถวายพระเพลิงพระบรมศพในการประชุมครั้งนี้ด้วย

ภาพกิจกรรม

 
ประชุมทบทวนการจัดทำยุทธศาสตร์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 20 ปี
วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2017 เวลา 01:52

นางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมประชุมทบทวนการจัดทำยุทธศาสตร์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 20 ปี ระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2560 ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรม

 
ธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตร (ฉัตรทอง ๙ ชั้น) ขึ้นประดิษฐานบนยอดพระเมรุมาศจำลอง
วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2017 เวลา 03:01

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐  เวลา ๑๖.๐๐ น. จังหวัดสุพรรณบุรีจัดพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตร (ฉัตรทอง ๙ ชั้น)  ขึ้นประดิษฐานบนยอดพระเมรุมาศจำลอง  โดยมีพระธรรมพุทธิมงคล  ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานสงฆ์  พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป เจริญชัยมงคลคาถา และว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์  จองพานิช  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นางดลใจ  จองพานิช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี  หัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ  และประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมพิธีในครั้งนี้   ณ มณฑลพิธี วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี อำนวยความสะดวกทางด้านพิธีการทางพระพุทธศาสนาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพกิจกรรม

 
ร่วมกิจกรรมชักธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย
วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2017 เวลา 03:16

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมชักธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย ณ บริเวณสนามด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งว่า เนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ รัฐบาลกำหนดจัดกิจกรรมเชิญธงชาติไทยพร้อมร้องเพลงชาติไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย เพื่อเป็นสัญลักษณ์ความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติ และให้เริ่มในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นปีแรก โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ

ภาพกิจกรรม

 
ร่วมงานเลี้ยงเกษียนอายุราชการของหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
วันอังคารที่ 26 กันยายน 2017 เวลา 02:58

เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. นางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมงานเลี้ยงเกษียนอายุราชการของหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๔๐ ท่าน จะครบเกษียณอายุราชการในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องเลิศธานีคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมเลิศธานี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ภาพกิจกรรม

 
พิธีเชิดชูเกียรติแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2560
วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2017 เวลา 04:12

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 18.00 น. นางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมพิธีเชิดชูเกียรติแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยในปีนี้ มีข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 29 ราย พนักงานศาสนการ จำนวน 4 ราย และลูกจ้างประจำ 8 ราย รวม 41 ราย ที่จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิวส์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
ซึ่ง นายกนก แสนประเสริฐ รองผู้อำนวยการฯ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, นายประสงค์ จักรคำ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, นายกิจจา นวลสุวรรณ์ ผอ.พศจ.จันทบุรี, นายธัญเทพ หมื่นยุทธ ผอ.พศจ.ฉะเชิงเทรา, นายบุญเรือง แตงก่อ ผอ.พศจ.พิษณุโลก, นายสำราญ ราชบัณฑิต ผอ.พศจ.บุรีรัมย์, นายสุรพล กรีถาวร ผอ.พศจ.กำแพงเพชร, นายเสถียร ดำรงคดีราษฎร์ ผอ.พศจ.สงขลา และนายหาญ งามเจริญ ผอ.พศจ.เชียงราย ได้เกษียณอายุราชการในครั้งนี้ด้วย
(ข่าว : กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ)

ภาพกิจกรรม

 
ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความผูกพันและพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ
วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2017 เวลา 04:09

นางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายวีระศักดิ์ แสนงาม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายชูชาติ สุขสมบูรณ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความผูกพันและพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2560 ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรม

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ปฏิทินปฏิบัติงาน

พฤษภาคม 2018
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ลิงค์อื่น ๆ


ผู้ว่าราชการจังหวัด

 

นายนิมิต วันไชยธนวงศ์

ผอ.พศจ.สุพรรณบุรี

นายณัฐสิทธิ์  วงค์ตลาด

หมู่บ้านรักษาศีล ๕

แจ้งภัยพระพุทธศาสนา

รับเรื่อง/แจ้งภัย

โทร ๐๓๕๕๓๖๐๘๓-๔ กด ๐

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 117 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday877
mod_vvisit_counterYesterday528
mod_vvisit_counterThis week4156
mod_vvisit_counterLast week2118
mod_vvisit_counterThis month13821
mod_vvisit_counterLast month5932
mod_vvisit_counterAll days665368

เรามี: 44 บุคคลทั่วไป, 4 bots ออนไลน์
Your IP: 103.55.140.142
 , 
Today: พ.ค. 25, 2018