สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี

มีวินัย ใฝ่สุจริต มีความคิด จิตอาสา น้อมนำพาหลักพอเพียง พร้อมเคียงข้างในหลักธรรม
การประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2016 เวลา 02:54


เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายวิโรจน์  อุ่นทรัพย์ ผู้ตรวจราชการ คณะกรรมการประเมินคุณภาพสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดออกตรวจประเมินสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรีให้มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างยั่งยืน อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2016 เวลา 01:53

 

เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสีหมอกเมฆนิลกาฬ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ โดยมีว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

อ่านเพิ่มเติม...
 
ออกตรวจวัดร้าง และวัดที่ขอวิสุงคามสีมา
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2016 เวลา 03:17

เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายธีรวัจน์ เบ็กผลา นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ออกตรวจพื้นที่การเช่า การโอนสิทธิ์ การรับสิทธิ์สืบแทน ที่ดินและอาคารวัดร้าง อำเภอเมืองฯ อำเภออู่ทอง อำเภอศรีประจันต์ อำเภอเดิมบางนางบวช ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ วัดท่าหมันใต้(ร้าง) วัดสมีเพชร(ร้าง) วัดจำปา(ร้าง) วัดพลายชุมพล(ร้าง) วัดสะแก(ร้าง) วัดไชราม(ร้าง) วัดผึ้ง(ร้าง) วัดหอยโข่ง(ร้าง) วัดหลวง(ร้าง) วัดเจดีย์ยอดเหล็ก(ร้าง) วัดปราสาท(ร้าง) และออกตรวจวัดที่ขอวิสุงคามสีมา ในอำเภอด่านช้าง ได้แก่ วัดพระธาตุมหาพรหม และวัดเขาถ้ำหมี

อ่านเพิ่มเติม...
 
วันจันทร์ที่ 08 สิงหาคม 2016 เวลา 04:17

ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559

คลิกที่นี่

 
ร่วมมุทิตาสักการะ พระธรรมพุทธมงคล
วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2016 เวลา 01:20

เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ นางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมน้อมถวายมุทิตาสักการะ พระธรรมพุทธิมงคล เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ให้ พระเทพสุวรรณโมลี (สอิ้ง สิรินนโท ป.ธ.๘) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ในราชทินนาม “พระธรรมพุทธิมงคล” ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร  อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยมีว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์  จองพานิช  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีอ่านสัญญาบัตร


อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ วัดดอนเจดีย์
วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2016 เวลา 07:04

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ วัดดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี


อ่านเพิ่มเติม...
 
งานวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2016 เวลา 08:59

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 นางสาวอังศุมาลิน  จุฑาจินดาเขต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
สุพรรณบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559  โดยมีว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพานิช
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 85 รูป
ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี 

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ปฏิทินปฏิบัติงาน

ตุลาคม 2018
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ลิงค์อื่น ๆ

ซื้่อสิทธิ์ขายเสียง

หัวหน้าพาโกง

โกงข้อสอบ


ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายนิมิต วันไชยธนวงศ์

ผอ.พศจ.สุพรรณบุรี

นายณัฐสิทธิ์  วงค์ตลาด

พิธีเวียนเทียนวันวิสาขบูชา

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกประจำปี ๒๕๖๑ ณ หน้าผาแกะสลักพระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ อำเภออู่ทอง โดยเวียนเทียนโลดอุโมงค์รอบองค์พระ งดงามตระการตามาก คลิกชมวีดิทัศน์

แจ้งภัยพระพุทธศาสนา

รับเรื่อง/แจ้งภัย

โทร ๐๓๕๕๓๖๐๘๓-๔ กด ๐

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 227 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

หมู่บ้านรักษาศีล ๕

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1291
mod_vvisit_counterYesterday1736
mod_vvisit_counterThis week6339
mod_vvisit_counterLast week12012
mod_vvisit_counterThis month26643
mod_vvisit_counterLast month48896
mod_vvisit_counterAll days846191

เรามี: 29 บุคคลทั่วไป, 3 bots ออนไลน์
Your IP: 103.55.142.142
 , 
Today: ต.ค. 16, 2018