สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี

มีวินัย ใฝ่สุจริต มีความคิด จิตอาสา น้อมนำพาหลักพอเพียง พร้อมเคียงข้างในหลักธรรม
ร่วมมุทิตาสักการะ พระธรรมพุทธมงคล
วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2016 เวลา 01:20

เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ นางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมน้อมถวายมุทิตาสักการะ พระธรรมพุทธิมงคล เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ให้ พระเทพสุวรรณโมลี (สอิ้ง สิรินนโท ป.ธ.๘) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ในราชทินนาม “พระธรรมพุทธิมงคล” ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร  อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยมีว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์  จองพานิช  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีอ่านสัญญาบัตร


อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ วัดดอนเจดีย์
วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2016 เวลา 07:04

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ วัดดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี


อ่านเพิ่มเติม...
 
งานวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2016 เวลา 08:59

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 นางสาวอังศุมาลิน  จุฑาจินดาเขต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
สุพรรณบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559  โดยมีว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพานิช
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 85 รูป
ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี 

อ่านเพิ่มเติม...
 
การจัดงานประเพณีทิ้งกระจาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2559
วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2016 เวลา 14:08

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 นางสาวอังศุมาลิน  จุฑาจินดาเขต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมงานแถลงข่าวประเพณีทิ้งกระจาดจังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี โดยว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน โดยจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี กำหนดจัดงาน "ประเพณีทิ้งกระจาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 20 – 24 สิงหาคม 2559

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการรวมใจปลูกต้นไม้
วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2016 เวลา 14:27

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 นางสาวอังศุมาลิน  จุฑาจินดาเขต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
สุพรรณบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมปลูกป่าตามโครงการประชารวมใจปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณเขาโล้น หมู่ที่ 9
ต.วังคัน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี โดยนายมนัส อ่ำทอง ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2016 เวลา 14:41

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 นางสาวอังศุมาลิน  จุฑาจินดาเขต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสำนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ดีเด่น ปีการศึกษา 2558 และประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา  ณ  อาคารหอประชุมพุทธมณฑล  จ.นครปฐม โดยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สังฆราชเป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมคณะสงฆ์ เดือนสิงหาคม
วันจันทร์ที่ 08 สิงหาคม 2016 เวลา 03:45

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมประชุม
คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 6/2559 
ในการประชุมครั้งนี้คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรีได้กระทำ
สามีจิกรรมต่อพระมหาเถระชั้นผู้ปกครอง 5 รูป ดังนี้ 
1.พระเทพสุวรรณโมลี ทป.จจ เจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์ 
2.พระราชปริยัติเมธี จจ. เจ้าอาวาสวัดสุวรรณภูมิ 
3.พระศรีปริยัติโกศล ทป.จจ วัดป่าเลไลยก์ 
4.พระปริยัติคุณาภรณ์ รจจ. เจ้าอาวาสวัดธัญญวารี 
5.พระครูวิบูลกิตติวัฒน์ รจจ. เจ้าอาวาสวัดวิมลโภคาราม 
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ วัดสุวรรณภูมิ อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ปฏิทินปฏิบัติงาน

สิงหาคม 2018
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ลิงค์อื่น ๆ


ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายนิมิต วันไชยธนวงศ์

ผอ.พศจ.สุพรรณบุรี

นายณัฐสิทธิ์  วงค์ตลาด

พิธีเวียนเทียนวันวิสาขบูชา

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกประจำปี ๒๕๖๑ ณ หน้าผาแกะสลักพระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ อำเภออู่ทอง โดยเวียนเทียนโลดอุโมงค์รอบองค์พระ งดงามตระการตามาก คลิกชมวีดิทัศน์

แจ้งภัยพระพุทธศาสนา

รับเรื่อง/แจ้งภัย

โทร ๐๓๕๕๓๖๐๘๓-๔ กด ๐

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 183 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

หมู่บ้านรักษาศีล ๕

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1273
mod_vvisit_counterYesterday1194
mod_vvisit_counterThis week4632
mod_vvisit_counterLast week7392
mod_vvisit_counterThis month23643
mod_vvisit_counterLast month34449
mod_vvisit_counterAll days753409

เรามี: 43 บุคคลทั่วไป, 24 bots ออนไลน์
Your IP: 103.55.142.142
 , 
Today: ส.ค. 21, 2018