สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี

มีวินัย ใฝ่สุจริต มีความคิด จิตอาสา น้อมนำพาหลักพอเพียง พร้อมเคียงข้างในหลักธรรม
เชิญชวนร่วมเช่าบูชาวัตถุมงคล รุ่น”ชินบัญชร”
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2016 เวลา 03:32

ด้วยคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินก่อสร้างอาคารเรียน "วิทยาลัยสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี” ในสังกัดมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ สำนักปฏิบัติธรรมสระแก้วศรีสรรเพชร บ้านท่าเสด็จ ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ในการนี้ คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดสร้างเหรียญวัตถุมงคลรุ่น "ชินบัญชร” โดยได้รับความอุปถัมภ์จาก "พระครูสุวรรณศาสนคุณ” (หลวงปู่นาม วัดน้อยชมพู่) อำเภอศรีปะจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เมตตาเป็นประธานจัดสร้าง เพื่อนำรายได้สมทบทุนสร้างวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรี โดยจะทำการเปิดจองวัตถุมงคลรุ่น ”ชินบัญชร” ในวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 ณ วัดน้อยชมพู่ อำเภอศรีปะจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ 088-8826774, 081-9398486


 
มอบป้ายโรงเรียนรักษาศีล ๕
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2016 เวลา 03:00

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙  นางสาวอังศุมาลิน  จุฑาจินดาเขต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
สุพรรณบุรี  มอบป้ายโรงเรียนรักษาศีล ๕ ให้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดยนางทองพราว  ฮวบหิน
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ตัวแทนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี รับมอบป้าย  
ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี

ภาพ : วสันต์พรรษ  ประสิทธิวงษ์
ข่าว : วสันต์พรรษ  ประสิทธิงษ์

 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ วัดลาดสิงห์
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2016 เวลา 02:19

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายธีรวัจน์ เล็กผลา นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  
เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ วัดลาดสิงห์  อำเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการอบรมปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2016 เวลา 02:09

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ได้กำหนดจัดโครงการอบรมปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ วันที่ ๑๒ สิงหาคม เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม โดยกำหนดจัดโครงการ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ สำนักปฏิบัติธรรมวัดสามชุก ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปในจังหวัดสุพรรณบุรี หลักสูตรการอบรม ๒ คืน ๓ วัน จำนวน ๒๒๐ คน

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีสมโภชพระอารามหลวง
วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2016 เวลา 08:34

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙
นางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี
พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วม
พิธีสมโภชพระอารามหลวง
ณ วัดสองพี่น้องพระอารามหลวง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

อ่านเพิ่มเติม...
 
การประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2016 เวลา 02:54


เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายวิโรจน์  อุ่นทรัพย์ ผู้ตรวจราชการ คณะกรรมการประเมินคุณภาพสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดออกตรวจประเมินสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรีให้มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างยั่งยืน อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2016 เวลา 01:53

 

เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสีหมอกเมฆนิลกาฬ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ โดยมีว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ปฏิทินปฏิบัติงาน

กันยายน 2018
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ลิงค์อื่น ๆ


ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายนิมิต วันไชยธนวงศ์

ผอ.พศจ.สุพรรณบุรี

นายณัฐสิทธิ์  วงค์ตลาด

พิธีเวียนเทียนวันวิสาขบูชา

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกประจำปี ๒๕๖๑ ณ หน้าผาแกะสลักพระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ อำเภออู่ทอง โดยเวียนเทียนโลดอุโมงค์รอบองค์พระ งดงามตระการตามาก คลิกชมวีดิทัศน์

แจ้งภัยพระพุทธศาสนา

รับเรื่อง/แจ้งภัย

โทร ๐๓๕๕๓๖๐๘๓-๔ กด ๐

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 166 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

หมู่บ้านรักษาศีล ๕

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1021
mod_vvisit_counterYesterday1399
mod_vvisit_counterThis week8420
mod_vvisit_counterLast week10748
mod_vvisit_counterThis month30997
mod_vvisit_counterLast month40886
mod_vvisit_counterAll days801649

เรามี: 15 บุคคลทั่วไป, 5 bots ออนไลน์
Your IP: 103.55.142.142
 , 
Today: ก.ย. 20, 2018