สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี

มีวินัย ใฝ่สุจริต มีความคิด จิตอาสา น้อมนำพาหลักพอเพียง พร้อมเคียงข้างในหลักธรรม
อำเภออู่ทอง ร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5
วันจันทร์ที่ 05 กันยายน 2016 เวลา 02:50

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 นางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
สุพรรณบุรี ร่วมพิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของอำเภออู่ทอง เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ
โดยมี นายธีรชัย  ทศรฐ  นายอำเภออู่ทอง เป็นประธานในพิธีมอบป้ายดังกล่าว
ณ อาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภออู่ทอง

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ วัดหนองหลวง อ.หนองหญ้าไซ
วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2016 เวลา 03:08

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาวอังศุมาลิน  จุฑาจินดาเขต
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  ณ วัดหนองหลวง  อำเภอหนองหญ้าไซ  จังหวัดสุพรรณบุรี

อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมพระนวกะ ประจำปี ๒๕๕๙
วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2016 เวลา 02:57

เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ นางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมพระนวกะ ประจำปี ๒๕๕๙ คณะสงฆ์ธรรมยุต
จังหวัด นครปฐม สุพรรณบุรี และ กาญจนบุรี รวมพระสงฆ์ จำนวน ๕๐ วัด ๒๐๐ รูป
โดยมีพระพรหมมุนี เจ้าคณะภาค ๑๔-๑๕ (ธรรมยุต) กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานกล่าวเปิด
การประชุมและให้โอวาทแด่พระนวกะ ประจำปี ๒๕๕๙
ณ วัดสระกระเทียม ตำบลสระกระเทียม
อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม

อ่านเพิ่มเติม...
 
เชิญชวนร่วมเช่าบูชาวัตถุมงคล รุ่น”ชินบัญชร”
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2016 เวลา 03:32

ด้วยคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินก่อสร้างอาคารเรียน "วิทยาลัยสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี” ในสังกัดมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ สำนักปฏิบัติธรรมสระแก้วศรีสรรเพชร บ้านท่าเสด็จ ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ในการนี้ คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดสร้างเหรียญวัตถุมงคลรุ่น "ชินบัญชร” โดยได้รับความอุปถัมภ์จาก "พระครูสุวรรณศาสนคุณ” (หลวงปู่นาม วัดน้อยชมพู่) อำเภอศรีปะจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เมตตาเป็นประธานจัดสร้าง เพื่อนำรายได้สมทบทุนสร้างวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรี โดยจะทำการเปิดจองวัตถุมงคลรุ่น ”ชินบัญชร” ในวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 ณ วัดน้อยชมพู่ อำเภอศรีปะจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ 088-8826774, 081-9398486


 
มอบป้ายโรงเรียนรักษาศีล ๕
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2016 เวลา 03:00

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙  นางสาวอังศุมาลิน  จุฑาจินดาเขต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
สุพรรณบุรี  มอบป้ายโรงเรียนรักษาศีล ๕ ให้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดยนางทองพราว  ฮวบหิน
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ตัวแทนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี รับมอบป้าย  
ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี

ภาพ : วสันต์พรรษ  ประสิทธิวงษ์
ข่าว : วสันต์พรรษ  ประสิทธิงษ์

 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ วัดลาดสิงห์
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2016 เวลา 02:19

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายธีรวัจน์ เล็กผลา นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  
เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ วัดลาดสิงห์  อำเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการอบรมปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2016 เวลา 02:09

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ได้กำหนดจัดโครงการอบรมปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ วันที่ ๑๒ สิงหาคม เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม โดยกำหนดจัดโครงการ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ สำนักปฏิบัติธรรมวัดสามชุก ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปในจังหวัดสุพรรณบุรี หลักสูตรการอบรม ๒ คืน ๓ วัน จำนวน ๒๒๐ คน

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ปฏิทินปฏิบัติงาน

พฤศจิกายน 2018
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ลิงค์อื่น ๆ

ซื้่อสิทธิ์ขายเสียง

หัวหน้าพาโกง

โกงข้อสอบ


ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายนิมิต วันไชยธนวงศ์

พิธีเวียนเทียนวันวิสาขบูชา

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกประจำปี ๒๕๖๑ ณ หน้าผาแกะสลักพระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ อำเภออู่ทอง โดยเวียนเทียนโลดอุโมงค์รอบองค์พระ งดงามตระการตามาก คลิกชมวีดิทัศน์

แจ้งภัยพระพุทธศาสนา

รับเรื่อง/แจ้งภัย

โทร ๐๓๕๕๓๖๐๘๓-๔ กด ๐

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 190 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

หมู่บ้านรักษาศีล ๕

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1630
mod_vvisit_counterYesterday1886
mod_vvisit_counterThis week7337
mod_vvisit_counterLast week13616
mod_vvisit_counterThis month33272
mod_vvisit_counterLast month51858
mod_vvisit_counterAll days904678

เรามี: 17 บุคคลทั่วไป, 3 bots ออนไลน์
Your IP: 103.55.140.142
 , 
Today: พ.ย. 20, 2018