สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี

มีวินัย ใฝ่สุจริต มีความคิด จิตอาสา น้อมนำพาหลักพอเพียง พร้อมเคียงข้างในหลักธรรม
พิธีกฐินพระราชทาน วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2016 เวลา 08:25

 

เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ นางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมพิธีกฐินพระราชทาน ณ พระอุโบสถวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร พระอารามหลวง
จังหวัดสุพรรณบุรี
โดยมีนายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานในพิธี  
พระธรรมพุทธิมงคล ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าอาวาสวัดวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร เป็นประธาน
ฝ่ายสงฆ์
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (๑๕ วัน) ถวายเพล
วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2016 เวลา 08:59

เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. จังหวัดสุพรรณบุรีจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (๑๕ วัน)
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีพระครูพิพัฒน์วุฒิกร
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายเสถียรพงษ์ มากศิริ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรี
ร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ ศาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (๑๕ วัน) พื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2016 เวลา 08:33

เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. จังหวัดสุพรรณบุรีจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (๑๕ วัน) 
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตรด โดยมีพระสิริสุพรรณาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
ว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดสุพรรณบุรี พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ ศาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการปฏิบัติราชการฯ เดือนตุลาคม 2559
วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2016 เวลา 08:18

เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ นางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินเขต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 
พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๕๙
ณ วัดทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ในการนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ออกบูธประชาสัมพันธ์โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕
และการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ในโครงการครั้งนี้ด้วย

อ่านเพิ่มเติม...
 
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2016 เวลา 02:33

วันอังคารที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. นางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต 
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด 
ร่วม
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

อ่านเพิ่มเติม...
 
แนวทางการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2016 เวลา 07:03

มหาเถรสมาคมได้แจ้งผลประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งพิเศษ/2559 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบตามประกาศสำนักพระราชวังว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ความว่า

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2016 เวลา 04:49


วันจันทร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. นางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด
ร่วม
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร 
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ปฏิทินปฏิบัติงาน

กรกฎาคม 2018
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ลิงค์อื่น ๆ


ผู้ว่าราชการจังหวัด

 

นายนิมิต วันไชยธนวงศ์

ผอ.พศจ.สุพรรณบุรี

นายณัฐสิทธิ์  วงค์ตลาด

พิธีเวียนเทียนวันวิสาขบูชา

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกประจำปี ๒๕๖๑ ณ หน้าผาแกะสลักพระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ อำเภออู่ทอง โดยเวียนเทียนโลดอุโมงค์รอบองค์พระ งดงามตระการตามาก คลิกชมวีดิทัศน์

แจ้งภัยพระพุทธศาสนา

รับเรื่อง/แจ้งภัย

โทร ๐๓๕๕๓๖๐๘๓-๔ กด ๐

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 115 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

หมู่บ้านรักษาศีล ๕

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday60
mod_vvisit_counterYesterday931
mod_vvisit_counterThis week60
mod_vvisit_counterLast week9366
mod_vvisit_counterThis month23385
mod_vvisit_counterLast month24851
mod_vvisit_counterAll days718702

เรามี: 38 บุคคลทั่วไป, 4 bots ออนไลน์
Your IP: 103.55.142.142
 , 
Today: ก.ค. 22, 2018