สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี

มีวินัย ใฝ่สุจริต มีความคิด จิตอาสา น้อมนำพาหลักพอเพียง พร้อมเคียงข้างในหลักธรรม
พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
วันพุธที่ 07 ธันวาคม 2016 เวลา 03:25

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๐ น. จังหวัดสุพรรณบุรีจัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙  โดยพระราชปริยัติเมธี  เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี  เจ้าอาวาสวัดสุวรรณภูมิ
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์  จองพานิช  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นประธาน
ฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนางดลใจ จองพานิช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี นายเสฐียรพงษ์ มากสิริ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรณ ที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
สำหรับพระภิกษุที่มารับบิณฑบาตในครั้งนี้เป็นพระภิกษุที่ได้รับการบรรพชาอุปสมบทถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครบกำหนดปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)
จำนวน ๙๕ รูป ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน - ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

อ่านเพิ่มเติม...
 
คณะสงฆ์อำเภอศรีประจันต์ จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ฯ
วันพุธที่ 07 ธันวาคม 2016 เวลา 02:43

เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.  คณะสงฆ์อำเภอศรีประจันต์ ได้จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ วัดโลกา  ตำบลบ้านกร่าง  
อำเภอศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยมีพระครูศรีประจันตคณารักษ์ เจ้าคณะอำเภอ
ศรีประจันต์
เจ้าอาวาสวัดดอนบุบผาราม  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  ในการนี้ นางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย


อ่านเพิ่มเติม...
 
คณะสงฆ์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ฯ
วันพุธที่ 07 ธันวาคม 2016 เวลา 02:09

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.  คณะสงฆ์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ได้จัดพิธี
สวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ วัดแค อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยมีพระครูศรีรัตนาภิวัฒน์ รองเจ้าคณะอำเภอ
เมืองสุพรรณบุรี เจ้าอาวาสวัดพระลอย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  ในการนี้ นางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)
วันพุธที่ 07 ธันวาคม 2016 เวลา 01:49

เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ จังหวัดสุพรรณบุรีจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีพระราชปริยัติเมธี 
เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี  เจ้าอาวาสวัดสุวรรณภูมิ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
และวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙
พระครูพิพัฒน์วุฒิกร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีถวายภัตตาหารเพล
แด่พระสงฆ์ ตตาหารเพล และว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน
ฝ่ายฆราวาสทั้ง ๒ วัน
ณ ศาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี

อ่านเพิ่มเติม...
 
วัดทั่วโลกลั่นฆ้องกลองระฆังถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 1ธ.ค.นี้
วันพฤหัสบดีที่ 01 ธันวาคม 2016 เวลา 02:39

มส.เห็นชอบให้วัดทั่วโลกเตรียมพร้อมลั่นฆ้องกลองระฆัง เจริญชัยมงคลคาถา
ตามโบราณราชพระเพณี 1 ธ.ค. นี้ ถวายพระพรชัยมงคลให้เกิดความเป็นสิริมงคล
ต่อประเทศชาติ พร้อมเห็นชอบให้พระสงฆ์ใช้คำถวายอติเรก คำถวายพระพรลา
คำถวายพระพรเทศนา สำหรับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ใหม่

อ่านต่อที่ http://www.dailynews.co.th/education/539845


 
โครงการอุปสมบทฯ วัดหนองกระดี่
วันพุธที่ 30 พฤษจิกายน 2016 เวลา 08:53

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีโครงการอุปสมบท ๙๙ รูป และบวชเนกขัมมะจาริณี ชี พราหมณ์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ (ระยะเวลา ๑๕ วัน) ณ วัดหนองกระดี่ ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช
วันพุธที่ 30 พฤษจิกายน 2016 เวลา 07:49

 

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
สุพรรณบุรี และคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรีจัดโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสครบกำหนดปัญญาสมวาร ๕๐ วัน โดยกำหนด
บรรพชาวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน - ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ รวมระยะเวลา ๙ วัน  ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีพระธรรมพุทธิมงคล ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
เจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพานิช
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมอัญเชิญพระบรมราโชวาทด้านการ
ทำนุบำรุงศาสนามาเผยแพร่ต่อประชาชนเพื่อปลูกฝังการสร้างจิตสำนึกที่ดี ร่วมกันสร้างสังคม
ที่สงบสุขต่อไป จากนั้นพระสงฆ์ที่เข้าร่วมโครงการอุปสมบท จำนวน ๙๕ รูป แยกย้ายไปปฏิบัติธรรม
ตามหลักสูตร ณ วัดดอนเจดีย์  อำเภอดอนเจดีย์  จังหวัดสุพรรณบุรี และวัดโพธิ์ทองเจริญ  อำเภออู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ปฏิทินปฏิบัติงาน

ตุลาคม 2018
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ลิงค์อื่น ๆ

ซื้่อสิทธิ์ขายเสียง

หัวหน้าพาโกง

โกงข้อสอบ


ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายนิมิต วันไชยธนวงศ์

ผอ.พศจ.สุพรรณบุรี

นายณัฐสิทธิ์  วงค์ตลาด

พิธีเวียนเทียนวันวิสาขบูชา

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกประจำปี ๒๕๖๑ ณ หน้าผาแกะสลักพระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ อำเภออู่ทอง โดยเวียนเทียนโลดอุโมงค์รอบองค์พระ งดงามตระการตามาก คลิกชมวีดิทัศน์

แจ้งภัยพระพุทธศาสนา

รับเรื่อง/แจ้งภัย

โทร ๐๓๕๕๓๖๐๘๓-๔ กด ๐

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 234 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

หมู่บ้านรักษาศีล ๕

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1320
mod_vvisit_counterYesterday1736
mod_vvisit_counterThis week6368
mod_vvisit_counterLast week12012
mod_vvisit_counterThis month26672
mod_vvisit_counterLast month48896
mod_vvisit_counterAll days846220

เรามี: 25 บุคคลทั่วไป, 3 bots ออนไลน์
Your IP: 103.55.140.142
 , 
Today: ต.ค. 16, 2018