สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี

พิธีสรงน้ำศพพระครูพิทักษ์ธรรมโชติ (หลวงพ่อสำราญ)
วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2016 เวลา 03:28

พระครูพิทักษ์ธรรมโชติ (หลวงพ่อสำราญ) เจ้าอาวาสวัดนางบวช อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ
เดิมบางนางบวช มรณภาพ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม เวลา ๐๐.๕๓ น. กำหนดสรงน้ำศพ
วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น.  ในการนี้ นางสาวอังศุมาลิน  จุฑาจินดาเขต  
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี นำคณะข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสุพรรณบุรีร่วมพิธีสรงน้ำศพด้วย

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเปิดมหกรรมงานสินค้าหัตถ-อุตสาหกรรม 2016
วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2016 เวลา 03:24

เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวอังศุมาลิน  จุฑาจินดาเขต 
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี  ร่วมพิธีเปิดมหกรรมงาน
สินค้าหัตถ-อุตสาหกรรม ๒๐๑๖  ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 สุพรรณบุรี 
โดยว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงาน
หัตถ – อุตสาหกรรม 2016 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน
และคณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วมงาน

อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรม คุยโขมง ๗ โมงเช้า หรือ สภากาแฟ ประจำเดือน ธันวาคม
วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2016 เวลา 03:19

เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๗.๐๐ น.  นางสาวอังศุมาลิน  จุฑาจินดาเขต 
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี  ร่วมกิจกรรม คุยโขมง ๗ โมงเช้า
หรือ สภากาแฟ ประจำเดือน ธันวาคม 2559  ณ สนามหน้าศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๘
สุพรรณบุรี โดยมีว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน
พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ
และคณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2016 เวลา 03:16

เมื่อวันที่  ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น.  นางสาวอังศุมาลิน  จุฑาจินดาเขต  ผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี  เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๗๒๕๕๙ โดยมีนายกนก แสนประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร ณ ห้องประชุมเล็กทิศตะวันออก ชั้น ๒
อาคารหอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
หลังจากการประชุมดังกล่าว คณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ได้เข้าร่วม
พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช  ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งเป็นวันที่ ๖๑  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้
คณะแพทย์และพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลศิริราช สำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค มหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  ร่วมเป็นเจ้าภาพในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญ
พระราชกุศลพระบรมศพ

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการปลูกมหาสาละ (สาละอินเดีย) ในบริเวณวัด และบริเวณที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ
วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2016 เวลา 03:12

เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี

และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำโครงการปลูกมหาสาละ (สาละอินเดีย)
ในบริเวณวัด และบริเวณที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
และทรงอุปถัมภ์ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในทุกๆ ด้าน
โดยมีว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ  ณ หอประชุมอาชาสีหมอก
ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี  และได้ปลูกต้นมหาสาละในบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
พร้อมทั้งมอบต้นมหาสาละให้กับอำเภอทุกอำเภอและวัดต่างๆ

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
วันพุธที่ 07 ธันวาคม 2016 เวลา 03:25

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๐ น. จังหวัดสุพรรณบุรีจัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙  โดยพระราชปริยัติเมธี  เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี  เจ้าอาวาสวัดสุวรรณภูมิ
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์  จองพานิช  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นประธาน
ฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนางดลใจ จองพานิช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี นายเสฐียรพงษ์ มากสิริ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรณ ที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
สำหรับพระภิกษุที่มารับบิณฑบาตในครั้งนี้เป็นพระภิกษุที่ได้รับการบรรพชาอุปสมบทถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครบกำหนดปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)
จำนวน ๙๕ รูป ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน - ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

อ่านเพิ่มเติม...
 
คณะสงฆ์อำเภอศรีประจันต์ จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ฯ
วันพุธที่ 07 ธันวาคม 2016 เวลา 02:43

เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.  คณะสงฆ์อำเภอศรีประจันต์ ได้จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ วัดโลกา  ตำบลบ้านกร่าง  
อำเภอศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยมีพระครูศรีประจันตคณารักษ์ เจ้าคณะอำเภอ
ศรีประจันต์
เจ้าอาวาสวัดดอนบุบผาราม  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  ในการนี้ นางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย


อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ปฏิทินปฏิบัติงาน

พฤษภาคม 2018
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ลิงค์อื่น ๆ


ผู้ว่าราชการจังหวัด

 

นายนิมิต วันไชยธนวงศ์

ผอ.พศจ.สุพรรณบุรี

นายณัฐสิทธิ์  วงค์ตลาด

หมู่บ้านรักษาศีล ๕

แจ้งภัยพระพุทธศาสนา

รับเรื่อง/แจ้งภัย

โทร ๐๓๕๕๓๖๐๘๓-๔ กด ๐

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 118 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday878
mod_vvisit_counterYesterday528
mod_vvisit_counterThis week4157
mod_vvisit_counterLast week2118
mod_vvisit_counterThis month13822
mod_vvisit_counterLast month5932
mod_vvisit_counterAll days665369

เรามี: 45 บุคคลทั่วไป, 4 bots ออนไลน์
Your IP: 103.55.140.142
 , 
Today: พ.ค. 25, 2018